מדינת ישראל , משרד החינוך מדינת ישראל , משרד החינוך
מדינת ישראל, משרד החינוך
משרד החינוך
שולחן מפמ"ר אומנויות העיצוב
הצהרת נגישות

דבר המפמ"ר

אישה עם סוס לבן

לימוד מקצועות העיצוב בבית הספר התיכון מקנה לתלמידים ידע על העולם החזותי, כלים להבנת השפה החזותית ואמצעים ליישומה בעבודה היצירתית.

תהליך ההוראה חושף את התלמיד לתהליך של חקר במגוון נושאים, שבמהלכו הוא מזהה בעיה, מגדיר אותה, אוסף מידע רלוונטי ומנתח אותו. התכנים שלמד במקצוע העיצוב והאדריכלות, ובמקצועות המזינים אותם, משמשים לו כלים לצורך גיבוש פתרונות אלטרנטיביים כמו בתהליך של מחקר אמפירי. כל זאת תוך כדי טיפוח ושמירה על הסגנון האישי הייחודי של כל תלמיד.

אלה באים לידי ביטוי בארבעה תחומים:

יצירות אומנות, אדריכלות ועיצוב, הדגמים והצורות, המרכיבים את העולם החזותי, הם יצירי הטבע ומעשה ידי אדם. באמצעות הדגמים והצורות מוסברים מושגים ותחומים קרובים כדוגמת דפוסים תרבותיים וחברתיים, בעיות סביבתיות, התנהגות אנושית ותקשורת חזותית.

היבט טכנולוגי: החומרים המסורתיים והחדשים משפיעים על העיצוב ועל האסתטיקה של המוצרים. העיצוב והאסתטיקה של מוצרים מושפעים גם משיקולים טכנולוגיים ארגונומיים ומהגורם התכליתי-פונקציונלי.

התמודדות עם בעיות עיצוב, בעבר ובהווה, מאפשרת לנתח ולהסיק מסקנות כדי להבין את התפתחות העיצוב במאה העשרים ואחת. גישה, הבוחנת התפתחויות היסטוריות בתחום הדעת והעיסוק, מאפשרת להרחיב את אופקיהם התרבותיים של התלמידים, מסייעת בפיתוח החשיבה ומגבירה את הרגישות הוויזואלית שלהם.

למידת הפרספקטיבה ההיסטורית נועדה לשקף את טבעו המורכב של תחום העיצוב ולחשוף את היבטיו השונים ואת קשרי הגומלין ביניהם, כדוגמת הקשר בין מרכזי העשייה, תהליכי העיצוב, הטכנולוגיה והחומרים (המשמשים בעיצוב סביבה ומוצרים), לבין שיקולי תפקודו של המוצר, המושפעים מאספקטים כלכליים, פוליטיים, חברתיים, רעיוניים ואסתטיים.

עינת קריצ'מן,

מפמ"רית (מנהלת תחום דעת) מגמת אומנויות העיצוב

מה חדש?

חשוב לדעת

 • חץ  תרשים מבנה מגמה טכנולוגית
    תרשים מבנה מגמת אומנויות העיצוב

  בחירה א: מדעים (פיזיקה או כימיה או ביולוגיה) או מדעי הטכנולוגיה

  בחירה ב: אומנות שימושית

  חץ  מבנה מקצוע אומנות שימושית

  בחירה ג: עיצוב

  חץ  מבנה מקצוע עיצוב

  מבנה הלימודים, ההיבחנות ותעודת הסיום בחינוך הטכנולוגי

  הוראה זו נועדה להבהיר כיצד יבואו המדיניות ללמידה משמעותית והשינוי במבנה תעודות הבגרות לידי ביטוי במסגרת הלימודים בחינוך הטכנולוגי בחטיבה העליונה, וכן למסד מערך תעודות הַסְמכה מקצועיות המוכרות על ידי גופי ההַסְמכה והתעשייה הישימים במדינת ישראל.

  החינוך הטכנולוגי הוא חלק בלתי נפרד מתפיסת המשרד שמטרתה להכין את האזרח הצעיר לקראת חיים של בוגר עצמאי ותורם לחברה שבה הוא חי, כחלק מתפיסת הלמידה המשמעותית.

  מטרת הוראה זו היא לפתוח בפני תלמידי החטיבות העליונות אפשרויות מגוונות לסיים את לימודיהם כשבאמתחתם תעודה מקצועית בעלת ערך (בנוסף לתעודת הבגרות או בלעדיה) שתאפשר להם אופק תעסוקתי והמשך לימודים לדיפלומות של טכנאי או הנדסאי וללימודים אקדמיים בתחומים רלוונטיים שונים.

  ההוראה מגדירה את מבנה המגמות בחינוך הטכנולוגי, את תעודות הסיום ואת התנאים המאפשרים להתקבל ללימודי המשך בהשכלה העל-תיכונית.

 • בתי הספר המעוניינים לפתוח את אחת ממגמות ההתמחות:

  • 2010 עיצוב מוצר
  • 2010 עיצוב אינטראקטיב
  • 2010 תקשורת חזותית
  • 2010 קראפטס
  • 2020 עיצוב אופנה ותלבושות

  ​נדרשים לפעול על פי ההנחיות הבאות:

  1. טרם הגשת בקשת פתיחת מגמה יש לבחון היטב את התאמת התלמידים למהות המקצוע ולתכניות הלימוד.
  2. הכנת תוכנית הוראה תלת שנתית להוראת מקצוע המגמה בהסתמך על שעות המסגרת בכל מגמה.
  3. הערכות צוות הוראה להקמת המגמה – רכז מקצוע ומורים בעלי השכלה להוראת ההתמחות הרלוונטית. ניתן לפנות למפמ"ר עינת קריצ'מן לסיוע בחיפוש מורה.
  4. עיון בחוזר מנכ"ל המתייחס לפתיחת מגמה טכנולוגית.
  5. יש למלא את נספח הבקשה לפתיחת מגמה חתום על ידי הבעלות.
   • על גבי הטופס יש לציין מגמה מבוקשת "אומנויות העיצוב".
   • סמל המגמה עיצוב - 2010.
   • סמל מגמת עיצוב אופנה ותלבושות - 2020
   • בסעיף ההסמכה יש לציין בגרות.
   • בהרכב תעודת ההסמכה המתוכנן יש לציין את מקצוע המבוא שנבחר. המקצוע המוביל הוא "אומנויות העיצוב" - 816 ומקצוע ההתמחות הוא "עיצוב" 891.
   • הרכב תעודת ההסמכה הוא כנ"ל - תעודת הסמכה 3.3.
   • עיקרי הציוד ההתנסותי הוא מעבדת מחשבים.

       6. לאחר הגשת הבקשה תתבצע בדיקה יסודית מול בית הספר, ולאחריה יוחלט האם לאשר את המגמה.

       7. עדכון לגבי אישור או דחיית הבקשה יתקבל דרך מערכת מוקד מקצוע ובהודעת דואר אלקטרוני.

 • נושא שנתי תשפ"ה - "בית ספר - לא מה שחשבת..."

  בשנה״ל הקרובה, תשפ״ה, בפרויקט ייחודי ״בית ספר- לא מה שחשבת…״ נחבור במשרד החינוך - המגמה לאומנויות העיצוב והפיקוח על יישום זכויות התלמיד לשיתוף פעולה עם "הרשת הירוקה". אנו מזמינים את תלמידי י״ב במגמת אומנויות העיצוב לשאול איך באמצעות  עיצוב נוכל להרחיב את תפקיד בתי הספר שישמשו כמרכזי חוסן בזמני שגרה ובזמני חירום, כך שיממשו את זכויות הילדים והנוער? אילו פעולות ״יפילו״ את הגדרות שבין בית הספר לקהילה? כיצד נוכל לנצל את הקשרים והשגרות הקיימות במערכת החינוך ובבית הספר כמשאב לפיתוח החוסן הקהילתי להתמודדות בעת משבר או חירום, למיטוב ממשקי העבודה עם הרשויות, לקידום תחושת השייכות ולהעצמת הקשרים בין התושבים במרחב הקהילתי?

  למי מיועד הפרויקט?

  הפרויקט מיועד לתלמידי מגמת אומנויות העיצוב בכל ההתמחויות. עיצוב מוצר, עיצוב גראפי, אינטראקטיב, קרפטס.

  פרטים על הנושא: נושא שנתי תשפ"ה - "בית ספר - לא מה שחשבת.."

  פרטים על השתלמות בקיץ תשפ"ד שנועדה להכין  אתכם לקראת הנושא השנתי: השתלמות "בית ספר - לא מה שחשבת..."

  נושא שנתי תשפ"ד - צריכ.ה #תרבות הצריכה

  השנה, תשפ״ד, אנו מזמינים אתכם, תלמידי מגמת עיצוב, להשתמש בכוחו של העיצוב להאיץ את המעבר לחברה בת קיימא הוגנת וצודקת.

  הגיעה העת ״לעצב כשצריך״, להתמקד במתן פתרונות לבעיות מורכבות באופן שלוקח בחשבון את צרכי האדם כערך מרכזי בתהליך העיצוב. זו הזדמנות להעמיק בערכים של: חדשנות, בהירות, יעילות, צניעות, אותנטיות, עמידות לאורך שנים, כתחליף ל"אופנתיות", ולהתמקד בתהליך יצירה השואף לאיכות: איכות אסתטית, איכות חומרית ואיכות בתהליכי ייצור. זו הזדמנות לשאול שאלות ולנקוט עמדה אקטיבית בנוגע למציאות היום ולעתיד הנוגעת ל״תרבות הצריכה״.

  השנה, תשפ״ד, בפרויקט ייחודי זה נחבור במשרד החינוך - המגמה לאומנויות העיצוב והפיקוח על יישום זכויות הילד לשיתוף פעולה עם "הסנטר פארק" - המרכז לקיימות עירונית על גג דיזנגוף סנטר ו"הרשת הירוקה".

  למי מיועד הפרויקט?

  הפרויקט מיועד לתלמידי מגמת אומנויות העיצוב בכל ההתמחויות. עיצוב מוצר, עיצוב גראפי, אינטראקטיב, קרפטס.

  פרטים על הנושא: נושא שנתי תשפ"ד - צריכ.ה #תרבות הצריכה

 • * הרשמות יפתחו לאחר חגי תשרי תשפ"ד

 • מאגר הבוחנים והמעריכים הוא ​מאגר שבו מאושרים הבוחנים ומעריכי הבחינות באחריות המרב"ד.

  מורה שעובד במערכת החינוך, העומד בקריטריונים שנקבעו בחוזר מנכ"ל, רשאי להיכנס למערכת זו ולהירשם כמועמד לבוחן או למעריך.

  המורה מתקבל להערכה רק לאחר אישור מנהלתי ופדגוגי.

  לביצוע ההרשמה למאגר יש לקרוא את ההנחיות בחוזר מנכ"ל ולהירשם באתר המרב"ד.

  את כל שלבי ההרשמה יש לבצע לא יאוחר מ-31 בדצמבר עבור שנת הלימודים העוקבת וזאת שאחריה, למלא את הפרטים הנדרשים ולצרף את המסמכים בשלבי ההרשמה השונים.

  לתמיכה ושאלות ניתן לפנות למרכז תמיכה מרב"ד בטלפון: 073-3938888 או בדוא"ל: marhelpdesk@education.gov.il

  מוקד התמיכה במרב"ד יעמוד לרשותכם בימים:
  א'-ה' בשעות 08:00-19:00
  ו' בשעות 08:00-13:00

  סרטוני הדרכה של המרב"ד

פרטים ליצירת קשר

 עינת קריצ'מן

מפמ"ר (מנהלת תחום דעת) מגמת אומנויות העיצוב

דוא"ל:  einatkr@education.gov.il